Najave događaja

Međunarodna saradnja

Odeljenje za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva koordinira postupanje po zamolnicama za pružanje međunarodne pomoći, prati trendove promena...

Detaljnije

Borba protiv korupcije

U cilju efikasnije borbe protiv korupcije, u javnom tužilaštvu izvršena je specijalizacija za krivično gonjenje korupcije, te je 2008. godine u Republičkom javnom tužilaštvu formirano...

Detaljnije