Кривично одељење
У Кривичном одељењу обављају се послови и задаци из надлежности Врховног јавног тужилаштва у кривичним, привредно-казненим и прекршајним предметима, послови пружања помоћи нижим јавним тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих јавних тужилаштава, припремање предлога Програма рада Кривичног одељења, обавезних упутстава нижим тужилаштивма, извештаја, анализа и информација од значаја за рад Одељења.

У Кривичном одељењу поступају јавни тужиоци Врховног јавног тужилаштва: Зорица Стојшић, др Јасмина Киурски, Тамара Мировић, др Горан Илић, Ђорђе Остојић, Наташа Кривкапић, по потреби Миљко Радисављевић, као и упућени јавни тужилац Снежана Ненезић.

Руководилац Кривичног одељења: Зорица Стојшић

Препоручујемоhov Најновије вестиhov