Kabinet Vrhovnog javnog tužioca

U Kabinetu Vrhovnog javnog tužioca se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcija Vrhovnog javnog tužioca, poslovi odnosa sa javnošću i medijima, kao i drugi administrativno-tehnički poslovi iz delokruga Kabineta putem sačinjavanja akata i mera kojima Vrhovni javni tužilac vodi i usmerava Vrhovno javno tužilaštvo i usklađuje rad nižih javnih tužilaštava, uključujući obavezna uputstva i posebna zaduženja.

Preporučujemohov Najnovije vestihov