Izveštaj o radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara za 2023. godinu
GRB.320z220

Iza nas je još jedna, ukupno sedma, godina postojanja Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG). Ova poslednja godina obeležena je novim pomacima u ostvarenim rezultatima, nešto boljoj statistici kada je reč o broju napada i procesuiranim slučajevima, većem broju sprovedenih aktivnosti i projekata, i većoj vidljivosti SRG u stručnoj ali i široj javnosti.


Posebno važan iskorak napravljen je u komunikaciji i saradnji SRG sa novinarima i predstavnicima tužilaštva i policije na lokalnom nivou. Samo tokom 2023. godine predstavnici SRG posetili su Niš, Novi Sad, Čačak, Novi Pazar, Suboticu i Pančevo gde su se sastali sa preko 100 lokalnih novinara, tužilaca i policajaca i razgovarali o tekućim slučajevima i opštoj bezbednosnoj situaciji u kojoj mediski profesionalci rade.


Od početka 2023. godine SRG je, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji (OEBS), realizovala 15 aktivnosti, od kojih su neke zahtevale višemesečne pripreme (poput studijske posete Norveškoj), a u nekima se pod realizacijom jedne aktivnosti smatra 6 različitih događaja (kao što su posete SRG lokalnim sredinama).


Podatak da je SRG u proseku sprovela više od jedne aktivnosti mesečno jasno govori o iskrenoj posvećenosti i odgovornosti svih strana koje učestvuju u ovom procesu – Vrhovnog javnog tužilaštva (VJT), Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP), Udruženja novinara Srbije (UNS), Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacije medija (AM), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Asocijacije onlajn medija (AOM). OEBS takođe učestvuje u radu SRG od njenog osnivanja u januaru 2017. godine i do sada je omogućio realizaciju više od 40 aktivnosti u sprovođenju tri akciona plana (prvi za period 2018-2019, zatim drugi za 2021-2022 i najzad treći od 2023 do 2025. godine).


Čini se da napori koje SRG ulaže u unapređenje bezbednosti novinara počinju da budu prepoznati i na lokalnom i na međunarodnom nivou. Poslednji Izveštaj Evropske Komisije o Srbiji za 2023. godinu konstatuje da su policija i tužilaštvo brzo reagovali u nekoliko slučajeva napada i pretnji novinarima, radeći u okviru SRG. Ipak, izveštaj sa pravom zaključuje da slučajevi pretnji, zastrašivanja, govora mržnje i nasilja nad novinarima i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost.Izveštaj o radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara za 2023. godinu

Izvor: VJT, Datum: 05.03.2024.

Poslednji događaji