Одељење за односе са јавношћу
Одељење за односе са јавношћу Врховног јавног тужилаштва обавештава јавност о раду јавног тужилаштва кроз објављивање Годишњих извештаја о раду јавних тужилаштава на својој интернет страници, као и о раду Врховног јавног тужилаштва кроз објављивање информација о активностима из своје надлежности, када се за тим укаже потреба.

Комуникационом стратегијом јавног тужилаштва уведена је децентрализација, односно принцип да је свако јавно тужилаштво одговорно за обавештавање јавности о предметима из свог рада.

У Одељење за односе са јавношћу распоређен је јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва Тамара Мировић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov