Одељење аналитике и информатике
У Одељењу аналитике и информатике обављају се послови који се односе на припремање предлога и израду општих аката које доноси Врховни јавни тужилац, врши се израда информативног и стручног билтена Врховног јавног тужилаштва, врши се израда Програма рада, извештаја, анализа и информација, годишњег и периодичних извештаја, припремање предлога за покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и законитости појединих прописа, покретање иницијативе код надлежних органа за доношење нових или измену и допуну постојећих закона и других прописа, припремање предлога Програма рада одељења аналитике и инфороматике, израда усвојених обавезних упутстава, извештаја,  анализа података и информација Врховног јавног тужилаштва.

У Одељењу аналитике и информатике обављају се аналитички и информатички послови који се односе на послове ближе одређене у чл. 11. Правилника о унутрашњој систематизацији радних места у Врховном јавном тужилаштву.

У Одељење аналитике и информатике распоређени су јавни тужиоци Врховног јавног тужилаштва др Горан Илић и Тамара Мировић, док је руководилац Одељења Зорица Стојшић.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov