ОЕБС
Врховно јавно тужилаштво остварује дугогодишњу успешну сарадњу са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији, како са Њ.Е. Амбасадором, тако и са Одељењем за владавину права, Одељењем за безбедносну сарадњу и Одељењем за медије. 

Захваљујући великој подршци Одељења за владавину права Мисије ОЕБС-а, Врховно јавно тужилаштво реализовало је и наставља да учествује у спровођењу активности које се односе на стручно усавршавање јавних тужилаца за примену Законика о кривичном поступку, начела опортунитета кривичног гоњења, принципа „ne bis in idem" и писања оптужних аката. Посебна пажња посвећена је области подршке жртвама и сведоцима кривичног дела и остваривању њихових права, укључујући накнаду штете жртвама тешких кривичних дела. Такође, Врховно јавно тужилаштво, учествовало је, заједно са Мисијом ОЕБС-а, у изради Приручника о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и организовању циклуса округлих столова на ову тему. Нарочито значајна била је подршка Мисије ОЕБС-а хармонизацији јавнотужилачке праксе, у оквиру које је пружена помоћ Одељењу за јавнотужилачку праксу Врховног јавног тужилаштва у изради екстерне и интерне базе јавнотужилачке праксе и одржавању обука. 

Врховно јавно тужилаштво блиско сарађује и са Одељењем за сарадњу у сектору безбедности Мисије ОЕБС-а и учествује у активностима које имају за циљ јачање капацитета надлежних државних органа за борбу против привредног криминала и корупције, високотехнолошког криминала, примене Закона о дигиталној имовини и Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.

Исто тако, Врховно јавно тужилаштво је наставило сарадњу са представницима Одељења за медије Мисије ОЕБС-а у Србији у циљу спровођења активности прописаних Споразумом о сарадњи и мерама за подизање нивоа безбедности новинара. У складу са Споразумом, одржавају се обуке новинара, јавних тужилаца и полицијских службеника. Такође, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, Стална радна група израдила је Извештај о раду Сталне радне групе за период од 2017. до 2021. године и организована је онлајн презентација поменутог извештаја, којој је присуствовао велики број представника новинарских удружења и медијских асоцијација. 

Препоручујемоhov Најновије вестиhov