Међународна сарадња и МПП
Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва координира поступање по замолницама за пружање међународне помоћи, прати трендове промена у домаћем правном поретку, европској правној пракси и обезбеђује поступање по европским стандардима, обезбеђује спровођење брзе и ефикасне директне неформалне правне помоћи и размену информација преко тужилачких контактних тачака,  интензивно сарађује са представницима међународних организација и иностраних институција и учествује у раду међународних тужилачких мрежа и тела.

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ координира пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима и то како од стране надлежних тужилаштава која су поступају по замолницама достављеним формалним путем преко Министарства правде Републике Србије, тако и кроз директну сарадњу са представницима иностраних тужилаштава у погледу размене информација од значаја за вођење кривичних поступака, како у земљи тако и у иностранству, у складу са принципима Другог додатног протокола уз Европску конвенцију о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, билатералним и мултилатералним Меморандумима о сарадњи и одговарајућим нормама у националном законодавном оквиру. Списак свих јавних тужилаштава у Републици Србији која пружају међународну правну помоћ можете видети овде.

Врховно јавно тужилаштво учествује у раду међународних тужилачких мрежа и тела, попут Евроџаст-а, ЕЏН-а, Мреже Генералних тужилаца ЕУ, Консултативног већа европских тужилаца Савета Европе, Бироа T|-CY Комитета „Будимпештанске" Конвенције Савета Европе за високотехнолошки криминал, СЕЕПАГ-а (Саветодавне групе тужилаца Југоисточне Европе) и др. 

Посебно је од значаја истаћи да је у марту 2020. године Врховно јавно тужилаштво отворило канцеларију тужиоца за везу у Евроџаст-у (ЕУ агенцији за кривичну правосудну сарадњу), у Хагу, Холандија, након што је Република Србија потписала и ратификовала Споразум о сарадњи са Евроџаст-ом 2019. године, чиме је још више интензивирана сарадња са овом значајном ЕУ мрежом. Република Србија по броју предмета са Евроџаст-ом наставља да буде у врху земаља нечланица ЕУ са којом Евроџаст остварује највећу сарадњу.

Исто тако, контакт тачка Врховног јавног тужилаштва активно учествује у раду Европске правосудне мреже (European Judicial Network – EJN), заједно са контакт тачкама за EЏН из земаља чланица Европске уније и држава кандидата. Уз Евроџаст, ЕЏН представља једну од најважнијих правосудних мрежа у Европи, путем које се олакшава и убрзава тражење и пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима кроз сарадњу контакт тачака и алате као што су Правосудни атлас, модели формулара, информације о националним правним системима, информације о начину спровођења одређених истражних и доказних радњи и разних облика међународне правне помоћи у државама чланицама (Fiches Belges) и др.

У циљу јачања међународне сарадње и правне помоћи, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ предлаже, саставља нацрте и организује потписивање Меморандума о разумевању и сарадњи којима се обезбеђује директан контакт, непосредна комуникација, размена информација и ефикаснија сарадња и поступање у предметима прекограничног криминала. У том смислу, јавно тужилаштво Републике Србије има 29 потписаних тужилачких меморандума о сарадњи.  

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва  остварује интензивну билатералну сарадњу, организујући радне посете иностраних тужилаштава и представника иностраних правосудних институција Врховном јавном тужилаштву, као и радне посете Врховног јавног тужилаштва иностраним партнерима. Исто тако, блиска међународна билатерална сарадња остварује се и са правосудним и полоцијским официрима за везу иностраних држава у Републици Србији.

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ интензивно сарађује са институцијама Европске Уније у процесу придруживања Европској унији, Врховно јавно тужилаштво, заједно са другим надлежним органима Републике Србије, активно учествује у спровођењу мера из Акционог плана за Поглавље 7 „Интелектуална својина",  Акционог плана за поглавље 23 „Правосуђе и основна права" и Акционог плана за Поглавље 24  „Правда, слобода и безбедност", остварујући у том процесу блиску сарадњу са институцијама Европске уније - Делегацијом Европске уније у Републици Србији и Европском комисијом. Такође, представници Одељења за међународну сарадњу и правну помоћ активно учествују на састанцима са представницима Европске уније у процесу придруживања Европској унији, као и у изради извештаја за наведене састанке и прилога за Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије. 

Исто тако, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва учествује у програмирању и спровођењу ЕУ пројеката који се односе на јавно тужилаштаво, укључујући ИПА 2015 пројект „Набавка ИТ опреме и софтвера за управљање предметима у јавним тужилаштвима", ИПА 2017 пројект „Подршка тужилачком систему", ИПА 2020 „Техничка подршка за борбу против организованог криминала, финансијске истраге и борбу против високотехнолошког криминала", „Флексибилни механизам подршке за Поглавље 24" и „Флексибилни механизам подршке за Поглавље 23".   

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва сарађује са међународним организацијама и иностраним правосудним органима у пројектима стручног усавршавања за јавно тужилаштво, учествујући и/ или организујући учешће представника јавног тужилаштва на многобројним семинарима, радионицама, међународним конференцијама и студијским посетама на теме организованог криминала, привредног криминала, корупције, прања новца, високотехнолошког криминала, насиља у породици, трговине људима, наркотицима и оружјем, међународне правне сарадње и др. У том смислу, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Врховног јавног тужилаштва, у сарадњи са Правосудном академијом, координира спровођење активности у пројектима стручног усавршавања и обуке јавних тужилаца са Мисијом ОEБС-а, Саветом Европе, Министарством правде САД (ОПДАТ и ИЦИТАП програмом), Канцеларијом УН за дроге и криминал (УНОДЦ) и ЦЕПОЛ-ом (ЕУ агенција за обуку органа за спровођење закона), као и са другим међународним партнерима у оквиру горе наведених ЕУ пројеката.  

Врховно  јавно тужилаштво остварује сарадњу и са Немачким удружењем за међународну сарадњу (GIZ) и Холандским центром за  међународну правну сарадњу (CILC), који спроводе регионалне ЕУ пројекте, попут реализованих ИПА 2017 и ИПА 2019 пројеката  ''Борба против тешког криминала на Западном Балкану", у оквиру којих је у Врховно јавно тужилаштво био упућен ЕУ тужилац и кроз које се јавном тужилаштву Републике Србије пружала подршка за оперативну међународну сарадњу и међународну правну помоћ. У току је спровођење регионалног пројекта „Подршка ЕУ јачању борбе против кријумчарења миграната и трговине људима у земљама Западног Балкана".

Активности одељења

Препоручујемоhov Најновије вестиhov