Прописи и обрасци

Документа

 • ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ

  Преузмите ПДФ
 • Извештај број 3 о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина

  Преузмите ПДФ
 • Извештај број 2 о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина

  Преузмите ПДФ
 • Правилник о замени и изостављању (псеудониминизацији и анонимизацији) података у јавнотужилачким одлукама

  Преузмите ПДФ
 • ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

  Преузмите ПДФ
 • ПРАВИЛНИК О ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

  Преузмите ПДФ
 • Водич за комуникацију између јавног тужилаштва, медија и јавности

  Преузмите ПДФ
 • ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

  Преузмите ПДФ
 • КОМУНИКАЦИОНА СТРАТЕГИЈА ТУЖИЛАШТВА

  Преузмите ПДФ
 • Кривични законик

  Преузмите ПДФ
 • Законик о кривичном поступку

  Преузмите ПДФ
 • Устав Републике Србије - Одредбе о судовима и Високом савету судства

  Преузмите ПДФ
 • Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

  Преузмите ПДФ
 • Правилник о управи у јавним тужилаштвима

  Преузмите ПДФ
 • ЗАКОН о јавном тужилаштву

  Преузмите ПДФ
 • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

  Преузмите ПДФ

Препоручујемоhov Најновије вестиhov