Историјат
У циљу ефикасније борбе против корупције, у јавном тужилаштву извршена је специјализација за кривично гоњење корупције, те је 2008. године у Републичком јавном тужилаштву формирано Одељење за борбу против корупције,  а специјализација у осталим јавним тужилаштвима опште надлежности спроведена је 2010. године, успостављањем одељења за борбу против корупције и прања новца у апелационим и вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, и одређивањем заменика јавног тужиоца који ће пратити стање у предметима кривичних дела у овој области. Такође, 2009. године извршена је специјализација проширењем надлежности Тужилаштва за организовани криминал на кривична дела такозване високе корупције по основу својства починилаца- када је окривљени службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, Владе, Високог савета судства или Државног већа тужилаца  и такозване тешке корупције - за коруптивна кривична дела када вредност прибављене имовинске користи прелази износ од 200 милиона динара . Уз помоћ и подршку домаћих и иностраних партнерских институција и организација, укључујући Правосудну академију, Мисију ОЕБС-а у Србији, Амбасаду САД, Савет Европе, ГИЗ и др. вршена је обука и стручно усавршавање специјализованих заменика јавног тужиоца, уз развијање тимског приступа и унапређење координације са другим државним органима надлежним за борбу против корупције.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov

Последњи догађаји